BIRIKIM ENGINEERING AND CONSULTANCY

is to gain experience

and knowledge..

 
 

MEKANİK TASARIM MÜŞAVİRLİĞİ (MECHANICAL SYSTEMS DESIGN CONSULTANCY)

MEP sistemleri yerel norm ve kullanıcı, yatırımcı ihtiyaçları doğrultusunda tasarım danışmanlığı hizmetleri.

MEP systems design consultancy services in accordance with local norms and user, investor needs.

 

İŞLETMEYE ALMA DANIŞMANLIĞI (COMMISSIONING CONSULTANCY)

Dizayn aşamasından veya devreye alma sürecinden işveren, kullanıcı, dizayn isteklerine uygun olarak sistemlerin son kullanıcıya teslim prosesinin yönetim danışmanlığı

Management consultancy of the delivery process of the systems to the end user in accordance with the design requirements or the employer, user and design requests from the design stage or commissioning process.

 

RETRO İŞLETMEYE ALMA DANIŞMANLIĞI (RETRO COMMISIONING)

İşletmeye açılmış ancak imalat esnasında commissioning yapılmamış binaların dizayn, işletme ve yatırımcı isteklerine uygun olarak sistem ihtiyaçlarının yeniden yapılanması prosesinin yönetim danışmanlığı

Management consultancy of the process of restructuring the system needs in accordance with the design, operation and investor requests of the buildings that were not commissioned during the construction stage.

 

 

MEP SİSTEMLERİ İŞLETME DANIŞMANLIĞI (FACILITY MANAGEMENT CONSULTANCY)

İşletmeye açılmış bina sistemlerinin enerji yönetimi, iç hava kalitesi (hasta bina sendromu), enerji verimliliği, işletme personel eğitimleri, acil durum yönetimi vb. durumlarda işletme eğitim ve danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi

Energy management of building systems, indoor air quality (patient building syndrome), energy efficiency, operating personnel training, emergency management and so on. Providing business training and consultancy services

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIĞI (ENERGY EFFICIENCY CONSULTANCY)

Bina yönetim ve yatırımcılara yeşil bina danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. İşletme ekonomisinde enerji tasarruf çözüm tedbirleri hizmetleri

Building management and green building consultancy services to investors. Energy saving solutions in business economy

HVAC SİSTEMLERİ SORUN ÇÖZME DANIŞMANLIĞI (TROUBLE SHOOTİNG CONSULTANCY FOR HVAC SYSTEMS)

Bina işletme ve son kullanıcılarına mekanik sistem sorunları raporlama ve çözme önerileri danışmanlığı

Mechanical systems problems reporting and solving recommendations consultancy for building operation and end users

 
 

TEST AYAR VE DENGELEME (TAB - TESTING ADJUSTING BALANCING)

İşletmeye alma sürecinde dizayn esaslarına uygun olarak mekanik sistemlerin ekipman verimliliğini en üst düzeye çıkartmak için hava ve su sistemlerinin dengelenerek enerji verimliliği ve işletmeye maliyetini optimize etme hizmetleri

Balancing the air and water systems to maximize the equipment efficiency of mechanical systems in accordance with the design principles during the commissioning process, optimization of energy efficiency and operational cost.

 6,871 total views,  10 views today

en_USEnglish